W ubiegłym tygodniu Starosta Polkowicki podpisał decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębu Brunów i części Żabic. Dzięki temu w zaledwie 32 miesiące udało się uporządkować działki geodezyjne o łącznej powierzchni 1.231,0155 ha.

Przypomnijmy, że postępowanie scaleniowe zostało wszczęte postanowieniem Starosty Polkowickiego z dnia 5 grudnia 2019 roku na wniosek właścicieli gruntów (czytaj: "Scalenie przyjęte brawami") Co na scalaniu zyskają mieszkańcy?

- Uporządkowanie działek geodezyjnych, nowe utwardzone drogi do pól i posesji oraz odświeżenie granic, które z uwagi na różne okoliczności były wyznaczone wadliwie lub uległy zatarciu - wyliczają urzędnicy chocianowskiego magistratu.
Scalanie gruntów odbyło się na wniosek mieszkańców miejscowości objętych scaleniami. W całą akcję zaangażowani byli, oprócz samych zainteresowanych, także Burmistrz Tomasz Kulczyński, Starosta Kamil Ciupak, Urząd Miasta i Gminy Chocianów, Powiat Polkowicki, Sołectwo Brunów, Sołectwo Żabice, a także Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.