Koronawirus rozprzestrzenia się po całej Polsce, niestety także w naszym regionie. Odpowiedzią na SARS-CoV-2 jest narodowa kwarantanna, podczas której ludzie mobilizują się, aby udowodnić, że solidarność nie jest pustym słowem.

Ubiegły tydzień zamknął się w Polsce liczbą 1862 zachorowań, 234 z nich to mieszkańcy województwa Dolnośląskiego, a 2 to mieszkańcy naszego powiatu. Łącznie na Dolnym Śląsku kwarantanną ścisłą objęto już 4722 osoby, z czego 289 osób to mieszkańcy Powiatu Polkowickiego. W naszej gminie odizolowanych jest łącznie 71 osób.

Rośnie także liczba osób, które nie pozostają obojętne na drugiego człowieka. Odnosimy się do siebie z większym szacunkiem i ostrożnością, aby nie zarazić jeden drugiego i przestrzegamy zasad wprowadzonych przez rząd. W czasie prywatnym pomagamy także potrzebującym, m.in. sąsiadom i osobom starszym z zakupami, jak radny Bujak, oddajemy krew, jak radny Ślipko, czy szyjemy maseczki, jak dyrektor MZGKiM Elżbieta Kowalczuk (przykłady na zdjęciach).

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy także o samorządowcach, którzy angażują się w walkę z epidemią. Udało nam się ustalić gdzie w pierwszej kolejności powędrują maseczki, rękawiczki, przyłbice i środki dezynfekujące sfinansowane z prywatnych środków Burmistrza Chocianowa Tomasza Kulczyńskiego i członków Rady Miejskiej z jego Klubu Radnych.

- Ponad 200 maseczek trafi do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chocianowie, około 100 dla Chocianowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski, a także dla Członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Ponadto dla chocianowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Policji - wylicza Burmistrz Tomasz Kulczyński - resztę rozdysponujemy dla pozostałych mieszkańców naszej gminy. 

Przypomnijmy, że w produkcję maseczek została zaangażowana także lokalna firma, chocianowska szwalnia Q6, do której z zamówieniem zwrócił się Artur Wandycz, szef Klubu Radnych "Tomasz Kulczyński 2018".

- Bardzo cieszę się, że nasz chocianowski przedsiębiorca odpowiedział tak szybko na nasze zamówienie i niemal w tydzień przygotował dla nas tak znaczną liczbę maseczek - zauważa Artur Wandycz - dziękuję w imieniu radnych i Burmistrza za tę wzajemną pomoc. To ważne, aby wspierać lokalnych przedsiębiorców - dodaje.

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że pierwsze sztuki zamówionego asortymentu trafią do potrzebujących już w tym tygodniu.
[KN]