W najbliższy czwartek, 26 listopada od godziny 9:00 radni Rady Miejskiej w Chocianowie spotkają się po raz 33. w tej kadencji. Sprawdzamy jakie mogą podjąć decyzje.

To kolejne spotkanie radnych, które ze względu na trudną sytuację epidemiczną odbędzie się w trybie zdalnym. W czwartek, 26 listopada od godziny 9:00 rano Rada Miejska pochyli się nad takimi punktami, jak program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem, przystąpienie do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chocianów, zaliczenie dróg do kategorii publicznej drogi gminnej, a także zmiany w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Czy najbliższa sesja przebiegnie spokojnie, czy znowu opozycja będzie usiłowała psuć zasady demokratyczne w naszej gminie, o czym pisaliśmy w naszym artykule: "Cudze sukcesy na koncie radnego"? O tym jak przebiegła sesja oraz o decyzjach podjętych przez radnych z pewnością poinformujemy w najbliższy czwartek.
[KN]