W tym roku za sprawą kontynuacji działań Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego odbędzie się kolejna trzecia edycja akcji ,,Światełko Pamięci’’.

Znicze zostaną przekazane po mszach świętych w niedziele tj. 27.10.2019 r. przy kościołach i kaplicach w gminie Chocianów tj. przy kościele pw. św. Józefa Robotnika w Chocianowie, kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Trzebnicach, kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chocianowcu, kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Parchowie, kościele Parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie, kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata czy kaplicy pw. Świętego Floriana w Żabicach.

Celem akcji jest przekazanie darmowych zniczy mieszkańcom gminy, które oświetlą zapomniane groby na naszych cmentarzach.

– Cieszy mnie, że rok temu akcja była odebrana bardzo ciepło przez mieszkańców Gminy Chocianów – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński.

- Mam rodzinę w Chocianowie, co roku w Dzień Wszystkich Świętych jestem na chocianowskim cmentarzu i widzę ogromną dysproporcję pomiędzy różnymi grobami. Są groby bardzo bogato przystrojone, ale są i też i takie, które są wysprzątane, lecz ozdobione bardzo skromnie. Są też groby zapomniane i zaniedbane. Stąd akcja  ,,Światełko Pamięci'', aby w Dzień Wszystkich Świętych postawić je na grobach swoich bliskich lub właśnie tych zapominanych osób – dodaje Tomasz Kulczyński.

Do akcji przyłączyła się Drużyna Harcerska ,,SZANIEC’’ z Chocianowa, Radny Rady Miejskiej a zarazem Sołtys wsi Żabice Paweł Bujak, Radny Rady Miejskiej Marcin Ślipko, Sołtys wsi Michałów Jerzy Kuzemczak, Sołtys wsi Chocianowiec Krzysztof Zdobych, Sołtys wsi Trzebnice Grzegorz Burdzy, Sołtys wsi Brunowa Krzysztof Paczkowski, a także Dyrektor Kamil Lis i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Parchowie.