Urząd Miasta i Gminy Chocianów opublikował harmonogram ślubów cywilnych na nowy, 2023 rok. Ile kosztuje stanięcie na ślubnym kobiercu?

Ślub możecie wziąć, jeśli jesteście pełnoletni, nie jesteście w związku małżeńskim, nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą), nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść), nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

- Jeśli zdecydowaliście się na ślub cywilny – udajcie się do urzędu stanu cywilnego (USC). Tam złożycie tak zwane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalicie termin ślubu - informują urzędnicy chocianowskiego magistratu.
Przed wizytą w USC przygotujcie do okazania wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty), dowód opłaty skarbowej w wysokości 84 złotych (można przelewem na konto urzędu), a jeśli jest potrzebne także zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa.

Znamy harmonogram na 2023 rok

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przygotowali pełny harmonogram dni (piątki i soboty), w które możliwe będzie zawarcie małżeństwa w tutejszym urzędzie. Łącznie będzie to ponad 60 dni. W styczniu: 13, 14, 20, 27 i 28; w lutym: 3, 10, 11, 17, 24, 25; w marcu: 3, 10, 11, 25, 31; w kwietniu: 14, 15, 21, 22; w maju: 12, 13, 26, 27; w czerwcu: 2, 3, 16, 17, 23, 24, 30; w lipcu: 8, 21, 22, 28, 29; w sierpniu: 4, 5, 18, 19, 25, 26; we wrześniu: 8, 9, 15, 16, 29; w październiku: 6, 7, 13, 14; w listopadzie: 3, 4, 10, 18, 25 oraz w grudniu: 1, 2, 8, 15, 16.

Więcej szczegółów na temat ślubów cywilnych znajduje się w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej (kliknij link) oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie.