Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o. o. w Chocianowie zachęca Państwa do korzystania ze swojej STRONY INTERNETOWEJ.

W zakładce BOK/ DRUKI DO POBRANIA, znajdą Państwo m.in.:
- wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, 
- wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego,
- zgłoszenie rozpoczęcia robót,
- zlecenie wpięcia do sieci wod.–kan., 
- wniosek o wydanie protokołu robót zanikowych,
- wniosek o wydanie protokołu końcowego,
- zlecenie wykonania przyłącza,
- wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- wniosek o wyrażenie zgody na montaż podlicznika.

Pracownicy PWK zachęcają także do zapoznania się z dokumentami i załącznikami niezbędnymi do złożenia poszczególnych wniosków. Przypominamy, że wypełniony wniosek lub zgłoszenie należy złożyć w siedzibie chocianowskich wodociągów przy ulicy Głogowskiej 14. Można także wypełnić je na miejscu, gdzie pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 76 818 55 76: wew. 27 – Dział Sprzedaży lub wew. 28 – Dział Techniczny.
[KN]