Od początku obecnej kadencji trwają prace, które mają sprawić, że w perspektywie kilku najbliższych lat w Rakowie w końcu popłynie woda. Przypomnijmy, że ta miejscowość wykluczona jest z dostępu do bieżacej wody.

Inwestycja, która na celu ma doprowadzenie do normalnych standardów życia w Rakowie podzielona zostaje na kilka etapów. Całość zadania obejmuje wybudowanie 4.573,85 mb sieci wodociągowej, które zostało podzielone na VII etapów. Wartość kosztorysowa całej inwestycji to 1.361.236,13 zł.

- Tak jak zapowiadałem w kampanii wyborczej: w tej kadencji popłynie woda w Rakowie. To dla nas jedna z kluczowych inwestycji, bo to niewyobrażalne, by w XXI wieku ktoś nie miał dostępu do bieżącej wody – mówi Tomasz Kulczyński, Burmistrz Chocianowa

Na dzień dzisiejszy wybudowano sieć wodociągową o długości 940 mb z wraz z aż czterema przyłączami. Jak zapowiada Burmistrz Chocianowa, w drugim kwartale bieżącego roku zostaną wybudowane kolejne dwa przyłącza. Warunkiem dostawy wody dla tych wszystkich budynków będzie ich przyłączenie do sieci. - Do końca roku 2019 zrobię wszystko aby wybudowane zostało ok. 900 mb sieci i 12 przyłączy, co pozwoli zakończyć i rozliczyć etap I i III zadania. Dalsza realizacja inwestycji będzie kontynuowana w tej kadencji – dodaje Tomasz Kulczyński.

Swojego zadowolenia z trwających prac nie ukrywają mieszkańcy Rakowa, a także radny Artur Wandycz, który robi wszystko, by ta inwestycja została zakończona jak najszybciej. - W kampanii wyborczej obiecałem mieszkańcom Rakowa, że stanę na głowie, by ta woda w końcu u nich popłynęła. Mam nadzieję, że już wkrótce tak się stanie – mówi radny Artur Wandycz.

Burmistrz Tomasz Kulczyński podkreśla także, że to nie jedyna inwestycja, nad którą pracuje wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym. - Nieustannie pracujemy nad tym, aby zgodnie z deklaracją przedwyborczą w perspektywie 2-3 lat przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, które skutkować będą faktem otrzymania dotacji na skanalizowanie większosci wsi na terenie Naszej Gminy jeszcze w tej Kadencji - podkreśla burmistrz Kulczyński.