Wojewoda Dolnośląski po raz kolejny odrzucił skargę radnego Piotra Piecha dotyczącą działań Rady Miejskiej. Radny Piech zarzuca Radzie, że nie przestrzega Statutu Gminy Chocianów nie wybierając go na członka komisji rewizyjnej.

Prawda jest jednak taka, że w wyniku ponownej analizy Statutu Gminy Wojewoda Dolnośląski nie stwierdził sprzeczności między zapisem, mówiącym iż „Liczbę członków komisji i ich skład osobowy określa rada w odrębnej uchwale” a zapisem stanowiącym, że „Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków, wybieranych uchwałą podejmowaną przez Radę Gminy”. Co prawda nie jest dopuszczalne wybranie składu Komisji Rewizyjnej, w którym zostałby pominięty przedstawiciel jednego z klubów, lecz zaznaczyć trzeba, ze Rada Gminy nie jest związana kandydaturą, jaką Klub „Razem dla Chocianowa” przedstawił na sesjach.

Przypominamy, że Radny Piech na sesji w dniu 6 września, a później dwukrotnie 19 września, został zgłoszony jako kandydat przez Klub „Razem dla Chocianowa”. W głosowaniu kandydatura nie uzyskała większości głosów. Należy zauważyć, że w poprzednich głosowaniach zgłoszenie Piecha także nie uzyskiwało większości. Redakcja dowiedziała się, że Wojewoda Dolnośląski uznał, iż działania takie sprowadzają się do narzucania swojego kandydata przez Radnych opozycyjnych. Klub po odrzuceniu przez Radę Miejską zgłoszenia, ponawia wciąż i wciąż swój wybór jednego członka, tym samym nie wskazując innego, co skutkuje tym, że nie można zarzucić Radzie, że podjęła uchwałę z naruszeniem przepisów. Być może Radnym z Klubu „Razem dla Chocianowa” zależy właśnie na tym, aby stworzyć sytuację, w której niemożliwym jest dążenie do wypracowania porozumienia i kompromisu, co może świadczyć o tym, że nie działają wspólnie dla dobra mieszkańców.

Rada Miejska od kilku sesji podejmuje próby wyboru członków Komisji Rewizyjnej- bezskutecznie. Działania Klubu „Razem dla Chocianowa” zdaniem Wojewody utrudnia powołanie komisji, co uznaje się jako nadużycie prawa.


Czy opozycja zacznie w końcu współpracować z innymi Radnymi? Czy będzie możliwe wypracowanie kompromisu?