Rusza kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu polkowickiego, na wezwanie komisji trzeba będzie stawić się w polkowickim Zespole Szkół. W tym roku udział weźmie ponad 300 osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego oraz około 80 osób rocznika starszego. Do wojska może jednak dostać się każdy, bowiem rusza także dobrowolna zasadnicza służba wojskowa.

Na terenie powiatu polkowickiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2003 w tym roku będzie prowadzona między 23 maja a 8 czerwca. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków. Ponadto, kwalifikacji wojskowej podlegają osoby, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

- Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie powiatu polkowickiego powinny również wypełnić ten obowiązek i w terminie od 23 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej mieszczącej się w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przy ul. Skalników 6 stawić się przed komisją - informują pracownicy Starostwa Powiatowego w Polkowicach. - Wezwanych w tym roku zostało bądź zostanie ok. 312 osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego oraz ok. 80 osób rocznika starszego - dodają.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej musi przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe), posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania. Przewodniczącym Powiatowej Komisji Lekarskiej w Polkowicach będzie lekarz chirurgii ogólnej Andrzej Łępicki.

Rusza dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Dwa dni wcześniej, bowiem już w najbliższą sobotę, 21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe.

- Zgłoszenia do służby będzie można składać 21 maja w 102 lokalizacjach w całym kraju (32 pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi oraz 70 punktów rekrutacyjnych) oraz online poprzez portal rekrutacyjny - informują pracownicy Ministerstwa obrony Narodowej. - Wojskowe pikniki startują o godzinie 11.00 i potrwają do godz. 18.00. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. To nie wszystko. Na miejscu można będzie także porozmawiać z fachowcami i wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto pamiętać o zabraniu dowodu osobistego) - dodają pracownicy MON.
Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć: kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami. Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej: Strona główna - CWCR (wojsko-polskie.pl).

- Zapraszamy do wspólnej zabawy na piknikach. Zaplanowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Będą prezentacje sprzętu wojskowego, w tym m.in. czołgów Leopard, transporterów Rosomak, moździerzy Rak i wiele, wiele innych. Czas umilą koncerty orkiestr wojskowych. Będzie można poznać wojsko i żołnierzy na licznych stoiskach promocyjnych oraz spróbować prawdziwej wojskowej grochówki - zachęcają organizatorzy.
W naszym województwie pikniki odbędą się w dwóch miejscowościach: na złotoryjskim Rynku oraz w Oleśnicy na placu Zwycięstwa. Warto wziąć w nich udział, bowiem każdemu, kto zdecyduje się na służbę będzie przysługiwało wynagrodzenie, jak pensja żołnierza zawodowego (za okres 28 dni szkolenia podstawowego oraz 11-miesięczny okres szkolenia specjalistycznego), czyli 4560 zł miesięcznie, ale także prawo do urlopu wypoczynkowego, możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (już po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym) oraz pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska). Co więcej wojsko gwarantuje możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniach w każdej chwili. Zapraszamy.