W najbliższą niedzielę wybierzemy naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wybory, choć odbędą się jednocześnie, to przeprowadzone zostaną w różny sposób. Do Sejmu głosować będziemy na listy, zaś do Senatu w naszym regionie czeka nas bezpośrednie starcie pomiędzy trzema kandydatami.

Jedenaście lokali wyborczych zlokalizowanych na terenie gminy Chocianów otwartych będzie w godzinach 7:00-21:00. Cisza wyborcza trwa natomiast od północy z piątku na sobotę do zamknięcia lokali , o ile PKW jej nie przedłuży.

Przypomnijmy, że za złamanie ciszy wyborczej grozi kara do 5 tys. złotych, zaś za publikowanie w tym czasie sondaży do miliona złotych. Głosować może każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat; nie jest prawomocnie pozbawiony praw publicznych przez sąd; nie jest prawomocnie ubezwłasnowolniony przez sąd; nie jest prawomocnie pozbawiony praw wyborczych przez Trybunał Stanu.