Aby odciążyć izby przyjęć dolnośląskich szpitali, zmniejszyć ryzyko zakażenia pacjentów oraz przyspieszyć proces pobierania wymazu do badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 w naszym województwie powstał pilotażowy program. Zakłada on uzupełnienie dla funkcjonujących już karetek wymazowych, których od dzisiaj jeździ 8. W związku z epidemią i wyjątkową sytuacją pracowników służby zdrowia w dwóch wrocławskich hotelach przygotowano także miejsca dla służb medycznych: lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników. Funkcjonowanie hoteli dla medyka możliwe jest dzięki współpracy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. 

"Wdrażamy nowe rozwiązania, by maksymalizować efekty naszych działań w walce z koronawirusem. Uruchamiamy na Dolnym Śląsku mobilne punkty drive-thru, usprawniając proces pobrania wymazu i odciążając izby przyjęć. W ten sposób zmniejszamy także ryzyko zakażania"
Program zakłada powstanie pierwszego mobilnego punkt pobrań, który rozpoczął swoją pracę pod koniec ubiegłego tygodnia w Wołowie. Jak czytamy w komunikacie Biura Prasowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego "to odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się sytuację w regionie, a także uzupełnienie dla karetek wymazowych". Celem działań jest odciążenie izb przyjęć, zmniejszenie ryzyka zakażenia pacjentów oraz przyspieszenie procesu pobrania wymazu. Dzięki metodzie "drive-thru" kontakt pomiędzy badanym a personelem medycznym będzie ograniczony do niezbędnego minimum.

Proces przebiegać będzie w kilku krokach

Najpierw Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna kwalifikuje osoby, które mają zostać poddane badaniu i udziela kompleksowej informacji jak przebiegać będzie cały proces, przekazując szczegółową instrukcję. Następnie badany przyjeżdża własnym samochodem we wskazane miejsce, w wyznaczonym terminie, a obsługa punktu drive thru zabezpieczona środkami ochrony osobistej pobiera wymaz przez otwarte okno pojazdu. Badany przez cały czas pozostaje w swoim samochodzie, a po kilku minutach może wrócić do miejsca zamieszkania i oczekiwać na wynik. Badanie jest bezpłatne. Skorzystać z niego będą mogły wyłącznie osoby, które wcześniej zostały zarejestrowane i zakwalifikowane do badania przez PSSE.

"Prowadzimy nabory na ratowników medycznych, tworzymy izolatoria, a przy szpitalach stawiamy polowe izby przyjęć"
- Wdrażamy nowe rozwiązania, by maksymalizować efekty naszych działań w walce z koronawirusem. Uruchamiamy na Dolnym Śląsku mobilne punkty drive thru, usprawniając proces pobrania wymazu i odciążając izby przyjęć. W ten sposób zmniejszamy także ryzyko zakażania – mówi Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski. – Podejmujemy również inne działania by jak najszybciej wykonywać badania. Już w poniedziałek uruchamiamy kolejne zespoły karetek wymazowych w Wałbrzychu i Kłodzku. Prowadzimy nabory na ratowników medycznych, tworzymy izolatoria, a przy szpitalach stawiamy polowe izby przyjęć – dodaje Wojewoda.

Powstanie pierwszego mobilnego punktu pobrań możliwe było dzięki współpracy Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego oraz służb sanitarnych. W najbliższych dniach planowane jest otwarcie kolejnych mobilnych punktów na Dolnym Śląsku. W województwie funkcjonuje obecnie 8 karetek wymazowych. Również na dzisiaj zaplanowane jest otwarcie kolejnego izolatorium we Wrocławiu, które przeznaczone będzie przede wszystkim dla osób z podejrzeniem zakażeniem SARS–CoV2.

Medycy w specjalnych hotelach

W województwie dolnośląskim działają także dwa hotele dla Medyka, które zapewniają miejsca dla personelu medycznego, walczącego codziennie o zdrowie i życie pacjentów w czasie epidemii koronawirusa. W związku z epidemią i wyjątkową sytuacją pracowników służby zdrowia miejsca dla służb medycznych: lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników przygotowano w dwóch wrocławskich hotelach.

"Funkcjonowanie hoteli dla medyka możliwe jest dzięki współpracy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego"
Dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przeznaczony jest Hotel Tumski, natomiast hotel Campanille dla personelu medycznego z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego. Pobyt dla pracowników z USK w hotelu Campanille sfinansuje Fundacja dla Medyka, natomiast funkcjonowanie hotelu dla personelu z WSS im. J. Gromkowskiego finansowane będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Fundacją dla Medyka.
[KN]