„Europejski system szkolenia zawodowego dla dolnośląskiego rzemiosła” to kolejny projekt edukacyjny, który otwiera uczniom Zespołu Szkół w Chocianowie nowe możliwości zdobycia doświadczenia.

Porozumienie partnerskie w tej sprawie zostało podpisane we Wrocławiu przez dyrektor Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Magdalenę Łubkowską i dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie Bożenę Wiszniewską.

W ramach porozumienia zorganizowane zostaną staże zawodowe. Pierwsza okazja nadarzy się już w marcu. Grupa uczniów będzie miała możliwość wyjazdu do Danii i Niemiec na trzytygodniowe staże.

Jesteśmy jedną z siedmiu szkół na Dolnym Śląsku, które podpisały porozumienie z Izbą Rzemieślniczą – mówi wicestarosta polkowicki Krzysztof Nester, który uczestniczył w spotkaniu – Mamy nadzieję, że nasza współpraca w miarę upływu czasu będzie się rozwijała, a dzięki temu młodzież zyska nowe doświadczenia i wiedzę, które wykorzystają na swojej ścieżce zawodowej.

Koordynatorem projektu w chocianowskiej szkole jest Beata Rolska.


[KN]