Kilka godzin trwała akcja usuwania i zabezpieczania niebezpiecznych odpadów, które wczoraj w Żabicach zostały porzucone na terenie należącym do gminy. Nieznani sprawcy "zgubili" kontenery z substancją, która rozlała się po drodze polnej.

Zespół w składzie Waldemar Falarczyk, Kazimierz Burdzy, Tadeusz Kehle oraz kierownik Delegatury WIOS w Legnicy Łucja Strzelec, a także Straż Pożarna i Policja do godziny 15:00 w sobotę uporał się z usunięciem, transportem, rozładunkiem, zabezpieczeniem i oznakowaniem tej niebezpiecznej substancji, która rozlała się na drodze polnej w Żabicach należącej do gminy Chocianów. Całą akcję koordynował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Gminę czeka jeszcze kosztowna utylizacja. Policja zajmie się natomiast ustalaniem do kogo należały kontenery i kto ponosi odpowiedzialność za narażenie ludzi na niebezpieczeństwo.
[KN]