Tegoroczny Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska 2021" organizowany był już po raz trzynasty przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jedna z miejscowości naszej gminy znalazła się na podium w kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi". Wszystko dzięki staraniom mieszkańców, radnego i sołtysa Żabic Pawła Bujaka oraz Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego.

Tegoroczny konkurs został zorganizowany w 2 kategoriach: Najpiękniejsza wieś oraz Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi. Celem konkursu było wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich, które stały się przykładem dla innych wsi do realizacji podobnych przedsięwzięć. O wyborze laureatów zadecydowała Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

- Udało się! Uzyskaliśmy 2. miejsce w konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska 2021", w kategorii na najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Brawo dla naszych mieszkańców za ogromną mobilizację podczas wizyty oraz za ogrom prac przeprowadzonych na wsi, jak i ciągłe utrzymanie nasadzeń - poinformował w mediach społecznościowych radny Rady Miejskiej i sołtys Żabic Paweł Bujak. - Bardzo się cieszę i dziękuję, że takie konkursy są realizowane na terenie naszego województwa. Dzięki nim, rośnie oddolne zaangażowanie mieszkańców w życie codzienne naszych małych ojczyzn. To bardzo dobry kierunek działań - dodał radny Bujak.
Podziękowania ze strony sołtysa Żabic otrzymali Burmistrz Tomasz Kulczyński, a także Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko oraz Krzysztof Szustka z Fundacji Calamita, organizatora Questów.

- Jesteśmy dumni, że dzięki swoim działaniom możemy reprezentować Powiat Polkowicki oraz Chocianów w regionie - podsumował sołtys Żabic, radny Paweł Bujak.
Konkurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.