W ubiegły wtorek, 17 stycznia w nowej stołówce chocianowskiej podstawówki przy ul. Szkolnej odbyło się spotkanie Rady Rodziców z udziałem dyrektor Dorotą Kyc. 

Dyrektor szkoły Dorota Kyc podzieliła się z zebranymi informacjami na temat zrealizowanych projektów, które w dużej mierze były współfinansowane przez Radę Rodziców. Poinformowała o realizowanych zajęciach pozalekcyjnych w szkole oraz o funkcjonowaniu Szkolnego Centrum Terapeutycznego, które zostało doposażone w urządzenia do terapii słuchowej i wzrokowej.

- Przewodnicząca Rady, pani Małgorzata Palle powitała członków rady i przedstawiła cel spotkania, czyli podsumowanie wspólnych działań w I okresie roku szkolnego 2022-2023 - poinformowała Dorota Kyc, dyrektor szkoły. - Od tego roku mamy w szkole dwa gabinety terapii Biofeedback, dzięki m.in. bardzo dobrej współpracy z Radą Rodziców. Uczniowie mogą korzystać z coraz szerszego pakietu terapii i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego na terenie szkoły - dodała pani dyrektor.
Podczas spotkania omówiona została także sytuacja wychowawcza oraz kadrowa w szkole oraz sposoby rozwiązywania trudności i problemów. Spotkanie zakończono ustaleniem działań na II okres, których kluczowym punktem będzie spotkanie z rodzicami klas.

- W ramach wsparcia kompetencji wychowawczych zaprosiliśmy wszystkich rodziców uczniów klas 1-3 oraz klas 0 na warsztaty "Gotowi na szkołę, czyli o trudnej sztuce wychowania i roli rodziny w XXI wieku" - przekazała dyrektor Dorota Kyc. - Oczywiście zapraszamy każdego chętnego - dodała.
Szkolenie odbędzie się za tydzień w czwartek, 26.01.2023 roku o godzinie 17.00 na szkolnej stołówce przy ul. Wesołej.