W obawie przed możliwym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o zdrowie kadry pedagogicznej, pracowników podstawówki, uczniów i ich rodziców Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię dotyczącą zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej w Trzebnicach. Znamy szczegóły.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach od 22 do 26 lutego 2021 roku. Dlaczego?

- W placówce istnieje zwiększone ryzyko epidemiczne związane z zakażeniem SARS-CoV-2, a co za tym idzie konieczne jest wprowadzenie ograniczeń, które zredukują ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego uczniom i pracownikom - czytamy w opinii wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach, lekarza weterynarii Zenony Jasiurkowska.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach uwzględnił drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz ocenił sytuację epidemiczną w placówce. Stąd pozytywna opinia sanitarna w zakresie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej w Trzebnicach do końca lutego. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jedna z nauczycielek, która miała kontakt z dziećmi uczącymi się stacjonarnie oraz pracownikami szkoły otrzymała informację o pozytywnym wyniku zarażenia koronawirusem.
[KN]