Jak informuje na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w przyszłym miesiącu rozpocznie się zbiórka odpadów, tzw. wystawka. Chodzi o śmieci wielkogabarytowe, które odbierane będą w obszarze wiejskim gminy Chocianów od 28 kwietnia.

Właściciele budynków jednorodzinnych powinni wystawić odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przed posesję, w miejsce łatwo dostępne dla pracowników odbierających odpady, natomiast właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych powinni wystawić odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejsce gromadzenia odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji. Odpady muszą być wystawione we wskazanym dniu odbioru do godziny 6:00. Zabrania się także wystawiania odpadów na teren Osiedlowych PSZOK.

Związek Gmin podaje listę rzeczy, która może paść ich łupem. Są to meble, dywany, wykładziny, rowery, wózki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, monitory, golarki, suszarki itp.). Jednocześnie zastrzega sobie, że nie będą odbierane części samochodowe (zderzaki, kołpaki), opony, odpady budowlane i remontowe (gruz budowlany, wata szklana, papa), odpady biodegradalne, odpady szkodliwe i niebezpieczne (takie jak: farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin oraz opakowania po tych odpadach) oraz odpady zmieszane.

Harmonogram odbioru dla naszej gminy dostępny jest na stronie związku. Specjalną grafikę przygotował także radny Rady Miejskiej Paweł Bujak, którą udostępniamy na zdjęciu poniżej. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 76 847 91 30 - pracownicy Związku Gmin rozwieją wszelkie wątpliwości czy dany odpad nadaje się odbioru.
[KN]