Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, jako zarządca przypomina o obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Kogo dotyczy ten obowiązek?

Obowiązek złożenia deklaracji obowiązuje od dnia 1 lipca ubiegłego roku, o czym pisaliśmy w naszym artykule: "TYLKO U NAS: wszystkie dostępne dokumenty Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków". Przypomnijmy, że właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu, źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagających pozwoleń albo zgłoszeń, instalowanych na obszarze Gminy Chocianów.

- Dopuszczone są dwa sposoby składania deklaracji: w formie elektronicznej, czyli przez Internet, w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie - informują pracownicy referatu tutejszego magistratu.
Już w lipcu ubiegłego roku postanowiliśmy zajrzeć do instrukcji składania deklaracji w formie elektronicznej dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Z wykorzystaniem formy elektronicznej można złożyć Deklarację A dla budynków mieszkalnych oraz Deklarację B dla budynków niemieszkalnych. Jest to możliwe na stronie http://www.zone.gunb.gov.pl/. Szczegóły dostępne są także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chocianów: http://chocianow.bip.pbox.pl/public/?id=112314.