Niespełna pięć dni zostało na wpłatę wadium na zakup atrakcyjnych działek w Leśnym Zakątku. Nowi mieszkańcy naszej gminy będą mieli blisko do popularnych tras rowerowych prowadzących bezpośrednio do Borów Dolnośląskich. Każdy z nowych nabywców będzie mógł także sam zdecydować jakie drzewa pozostawi na swojej działce.

Tylko do 20 października mają czas wszyscy chcący kupić którąś z ostatnich 11 działek o powierzchni od niespełna 11 do około 13 arów. Aby wziąć udział w przetargu trzeba wpłacić wadium w wysokości 4 tysięcy złotych na konto Gminy Chocianów (rachunek bankowy nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w SGB-Bank S.A. oddział w Przemkowie Filia w Chocianowie). Przy wpłacie wadium należy podać numer działki.

- Z dziesięciu działek sprzedanych w pierwszym przetargu udało nam się zebrać kwotę blisko 600 tysięcy złotych. Jest to spełnienie i rozszerzenie obietnicy wyborczej Tomasza Kulczyńskiego z kampanii wyborczej z 2018 roku, w której burmistrz zaproponował tańsze działki dla rodzin z 500 plus - przypomina Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Teraz czeka nas drugi przetarg na ostatnie 11 działek. Liczymy na to, że atrakcyjność cen i lokalizacji przyciągnie także mieszkańców innych miast do naszego pięknego Chocianowa - dodaje Wan.
Przypomnijmy, że ze sprzedaży pierwszych dziesięciu działek z łącznie 21 wyznaczonych w ramach Leśnego Zakątka udało się zdobyć kwotę 598,5 tysiąca złotych. W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w SGB-Bank S.A. oddział w Przemkowie Filia w Chocianowie do dnia 20.10.2020 r. (włącznie) wadium w kwocie 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Przetargi odbędą się w dniu 26 października w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127. Ogłoszenie o przetargach wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w urzędzie i Miasta i Gminy w Chocianowie oraz opublikowane BIP w zakładce Ogłoszenia Burmistrza, a także na naszej stronie w dziale ogłoszeń.
[KN]