Pracownicy Fabryki Urządzeń Mechanicznych "CHOFUM" zgłosili się do nas z licznymi pytaniami co dalej z ich zakładem pracy, ponieważ coraz więcej plotek i nieoficjalnych informacji sugeruje, że niebawem właściciel ogłosi upadłość. Czy to prawda? To postanowiliśmy sprawdzić u źródła, dlatego o komentarz poprosiliśmy Jakuba Kamińskiego, doradcę restrukturyzacyjnego działającego w tutejszej fabryce.

REDAKCJA: Dzień dobry Panie Jakubie. Czy to prawda, że w CHOFUM działa nadzorca wyznaczony przez sąd i jeśli tak, to w jakim celu?

JAKUB KAMIŃSKI, doradca restrukturyzacyjny: Dzień dobry. W okresie od 31 stycznia do 25 maja 2020 roku Fabryka Urządzeń Mechanicznych "CHOFUM" w Chocianowie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (40-611), ul. Fabryczna 15 była pod nadzorem Tymczasowego nadzorcy sądowego. Oznacza to, że czynności zarządu istotnej wagi (np. sprzedaż majątku) wymagały jego zgody. Tymczasowy nadzorca sądowy został powołany przez Sąd Rejonowy w Legnicy w celu złożenia sprawozdania pozwalającego na podjęcie decyzji o upadłości, bądź restrukturyzacji Spółki.
Za czyją sprawą pojawiła się konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego?

Powyższe miało miejsce, albowiem ZUS O. w Legnicy złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. Sąd podjął decyzję o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, dając szansę na uniknięcie upadłości. Spółka znajduje się w procesie restrukturyzacji (postępowaniu sanacyjnym) od dnia 25 maja 2020 roku. W tym postępowaniu działalność spółki prowadzona jest przez jej zarząd. Istotne czynności wymagają zgody zarządcy. Postępowanie ma na celu zawarcie układu z wierzycielami i restrukturyzację przedsiębiorstwa (rozłożenie długu na raty, odroczenie terminów płatności, zmniejszenie części zobowiązań, zmiany organizacyjne, sprzedaż zbędnego majątku, w tym stadionu).
Co udało się dotychczas zrobić, aby uratować Chofum? Jaka może być przyszłość spółki?

W toku postępowania restrukturyzacyjnego dokonano szeregu zmian organizacyjnych spółki, a także sporządzono plan restrukturyzacyjny, który został przez Sąd zatwierdzony, spis wierzytelności i inne niezbędne dla przeprowadzenia restrukturyzacji dokumenty. Na obecnym etapie postępowania Sąd ma podjąć decyzję o możliwości dalszego trwania restrukturyzacji ze względu na problemy finansowe Spółki, wynikające z awarii istotnej maszyny (suwnicy) oraz wpływu COVID-19 na możliwości handlu. W przypadku braku możliwości dalszego trwania postępowania sanacyjnego możliwe jest ogłoszenie upadłości Spółki.
Co należy zrobić, aby sąd nie podjął decyzji o upadłości?

W celu uniknięcia upadłości zarządca oraz zarząd próbują pozyskać środki finansowe na zaspokojenie bieżących zobowiązań. W tym celu prowadzone są rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia spłaty zaległych wynagrodzeń pracowniczych i innych zobowiązań, zachowania miejsc pracy i przywrócenia płynności finansowej Spółki.
Co w takim razie z majątkiem spółki? Mamy na myśli także stadion piłkarski, na którym grają zawodnicy Stali Chocianów?

Zarówno w przypadku dalszego trwania postępowania restrukturyzacyjnego, jak i w przypadku ewentualnego ogłoszenia upadłości Spółki możliwa i konieczna będzie sprzedaż nieruchomości zabudowanej stadionem, znajdującej się w Chocianowie. To czy możliwa będzie sprzedaż stadionu w obecnym postępowaniu restrukturyzacyjnym, okaże się w najbliższych tygodniach. Zarządca widzi szanse sprzedaży stadionu zainteresowanej Gminie Chocianów na warunkach określonych przez Sąd. Z jednej strony pozwoli to zaspokoić część zobowiązań Spółki oraz będzie istotnym czynnikiem wpływającym na możliwości rozwojowe Gminy.
Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję.
[KN]