Wczorajszym popołudniem Szklary Dolne i Parchów odwiedził Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. Spotkał się z mieszkańcami, którzy sprzeciwiają się reorganizacji szkół na terenie ich sołectw. Wyraził także gotowość spotkania z burmistrzem naszej gminy.

Najpierw w Szklarach Dolnych, a później w Parchowie doszło do bardzo podobnych spotkań, chociaż dało się odnieść wrażenie, że społeczność ze Szklar jest lepiej do spotkania z kuratorem przygotowana. Kurator wysłuchał mieszkańców, którzy sprzeciwiają się przeniesieniu oddziałów klas IV-VIII z ich sołectw do innych szkół na terenie gminy. Roman Kowalczyk nie chciał jednak jednoznacznie wskazać, że sprzeciwia się propozycji radnych Rady Miejskiej w Chocianowie, którzy w ramach Programu Naprawy Skutków Epidemii na lata 2020 - 2023 wyrazili intencję reorganizacji systemu edukacji na terenie naszej gminy.

Podkreślił za to, że będzie brał pod uwagę opinię każdej ze stron, mając na względzie swoje doświadczenia (kuratorem jest od 2016 roku), kiedy musiał podjąć niełatwe zadanie reorganizacji szkolnictwa, wygaszania gimnazjów, włączania ich i przekształcania. Jednocześnie zauważył, że jeśli już  samorządy podejmują decyzje organizacyjne w szkołach, to jest to wynikiem problemów demograficznych i stoi za tym rachunek ekonomiczny, co jednak ostatecznie nie przesądza o ostatecznej decyzji. Co istotne, jest wiele etapów, na których może zapaść decyzja, a ewentualna negatywna opinia kuratora nie zamyka jeszcze ścieżki zmian.

Przypomnijmy, że w Szkole Podstawowej w Parchowie wg wykazu spraw obywatelskich tutejszego urzędu stan dzieci w roku szkolnym 2021/22, który rozpocznie się za ponad rok, powinien wynosić 71 uczniów w klasach IV-VIII. Faktyczna liczba dzieci w tych klasach będzie jednak zdecydowanie mniejsza, bo tylko 46 uczniów. O wiele gorzej kształtują się liczby w Szklarach Dolnych, gdzie wg tej samej prognozy aż 89 uczniów powinno być w klasach IV-VIII w roku szkolnym 2021/22. Prognozy oparte na aktualnych decyzjach rodziców, którzy posyłają wszystkie z nich do innych szkół, także poza gminą Chocianów wskazują, że w pięciu klasach byłoby łącznie tylko 33 uczniów.
[KN]