Kolejne obietnice wyborcze Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego są w trakcie realizacji. Od 21.10.2019 r. wszyscy wykonawcy robót budowlanych mogą wziąć udział w postępowaniu przetargowym na budowę Przychodni Zdrowia w Trzebnicach.

- Dziś został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie nowego budynku przychodni zdrowia w Trzebnicach wraz z drogami wewnętrznymi i parkingiem – mówi Tomasz Kulczyński Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegająca na budowie ośrodka zdrowia w Trzebnicach wraz z wjazdem na działkę, oświetleniem terenu, ogrodzeniem oraz zagospodarowaniem terenu. W nowej przychodni znajdzie się między innymi gabinet internistyczny, gabinet położnej i pielęgniarki środowiskowej, gabinet zabiegowy, gabinet stomatologiczny, pomieszczenie pomocnicze, rejestracja czy gabinet dzieci zdrowych i gabinet szczepień.

Nowoczesna placówka zdrowia w Trzebnicach to kolejne działania Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, które pokazują, że słowa nie są rzucane na wiatr. Nowa placówka zdrowia to przede wszystkim udogodnienie dla mieszkańców, którzy na miejscu będą mogli skorzystać z opieki i świadczeń zdrowotnych.

Nowoczesna przychodnia znajdować się będzie na działce nr 816, obręb Trzebnice. Więcej informacji znajdziemy TUTAJ.