CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Trzebnice

Sotysem wsi jest Halina Kowalska.

Wedug rde historycznych odnotowano tu lady najstarszej obecnoci czowieka, ktra zostaa potwierdzona znaleziskami archeologicznymi. Datuje si je na czas rodkowej epoce brzu (1300-1100 p.n.e.), przy czym najwiksze nasilenie osadnictwa przypado na wczesn epok elaza (tak zwany okres halsztacki, 700-400 p.n.e.). Pozostaoci otwartego osiedla z tego czasu odnaleziono na polu, okoo 300 m na pnoc od wschodniego kraca wsi. W jego ssiedztwie istniaa pniej osada wczesnoredniowieczna, zwizana z plemienn formacj ustrojow (VI ? IX w.), poprzedzajc powstanie monarchii wczesnopiastowskiej. Jej reprezentantami byli najprawdopodobniej Dziadoszanie, ktrych gwne siedziby leay w pasie rodkowego Nadodrza oraz na ssiadujcych z nim obszarze Wzgrz Dalkowskich. Ich obecno w tej czci lska potwierdzili kronikarze, poczwszy od Geografa Bawarskiego (845 r.).

Trzebnice to dua wie, posiadajca architektonicznie ukad ulicwki, rozcignitej na dugoci okoo 3 km wzdu drogi do Chocianowa, midzy skrzyowaniem z szos Lubin ? Chojnw (na wschodzie), a Chocianowcem (na zachodzie). Obie miejscowoci cz si bezporednio tworzc jeden z najduszych (ponad 7 km) i najludniejszych zespow osadniczych w regionie. Trzebnice le na niemal paskim terenie, w otoczeniu uytkw rolnych cigncych si szerokim pasem od Ogrodzisk po Chocianw. Zwarte kompleksy lene, stanowice wschodnie obrzea Borw Dolnolskich. W odlegoci 1 km na wschd od wsi, pord czciowo zabagnionych k, pynie rzeka Szprotawa, majca swe rda niedaleko Ogrodzisk. Centrum miejscowoci wyznacza niewielki plac w ssiedztwie kocioa parafialnego, skd na poudnie odchodzi lokalna szosa do Michaowa, natomiast na poudniowy wschd ? gruntowa droga do abic.

We wsi funkcjonuje:

1. Jednostka Ochotniczej Stray Poarnej - istnieje od 1946r., a od 2001 jest wczona do Krajowego Systemu Ratowniczo ? Ganiczego. W 2008 roku otwarto nowy budynek stranicy. Jednostka OSP Trzebnice w wojewdztwie i kraju synie jednak gwnie ze zwycistw w zawodach sportowo ? poarniczych.

2. Szkoa Podstawowa im. Wadysawa Stanisawa Reymonta w Trzebnicach zostaa zaoona w lutym 1946r.

http://sptrzebnice.edupage.org/

3. Stowarzyszenie ?Aktywna Wie Trzebnice?

Trzebnice 120 a
59- 140 Chocianw
tel. 076/ 817 44 21

Trzebnice

InformatorWane i Poyteczne


19. lipca 2019

Imieniny obchodzą:
Alfred, Wincenty, Wodzisław