Sekretariat Regionalny KSOW w województwie dolnośląskim zaprasza do udziału w konkursie filmowym promującym dobre praktyki PROW 2014-2020 pn. "PROW w oku kamery – jak zmieniła się moja miejscowość".

Konkurs organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich podzielony został na II kategorie wiekowe. Pierwsza dla osób w wieku od 13 do 18 lat oraz druga dla osób powyżej 18 lat. Jakie są cele tego konkursu?

- Identyfikacja, gromadzenie i rozpowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014-2020, w szczególności tzw. dobrych praktyk; ukazanie człowieka i korzyści płynących dla lokalnej społeczności w kontekście zrealizowanych operacji; aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów; budowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 na Dolnym Śląsku; ukazanie odbiorcom PROW 2014-2020 rozwiązań, które zostały już wdrożone i są możliwe do stosowania - informują organizatorzy.
Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, do Wydziału Obszarów Wiejskich, znajdującego się na ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. Na kopercie należy dopisać: konkurs "PROW w oku kamery – jak zmieniła się moja miejscowość".

- Termin składania prac konkursowych upływa 4 października tego roku. Decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Urzędu. Laureatom przyznane będą nagrody pieniężne. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i korzystanie z edytowalnych wersji załączników - dodają organizatorzy.
Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej dolnośląskiego oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: http://dolnoslaskie.ksow.pl/aktualnosc/ogloszenie-konkurs-filmowy-promujacym-dobre-praktyki-prow-2014-2020.