Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Straż Graniczna (SG) to jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja, która powołana jest do ochrony granic państwowych na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego, zgodnie z interesami bezpieczeństwa narodowego. Obecnie jej nadodrzański oddział prowadzi rekrutację.

- W tym roku uruchomiony został moduł „Nabór do służby w SG”, za pomocą którego kandydat będzie mógł na bieżąco obserwować poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej – informują pracownicy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. - Logowanie do systemu odbywa się pod poniższym adresem https://strazgraniczna.pl/pra/work/r16,Nadodrzanski-Oddzial-Strazy-Granicznej.html – dodają.
Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia. Miejscowości i numery telefonów dostępne są na stronie: https://nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/komenda/nabor-do-sluzby/7457,REKRUTACJA-DO-SLUZBY-W-NADODRZANSKIM-ODDZIALE-STRAZY-GRANICZNEJ.html. Zapraszamy!