O godzinie 18:00 Mszą Świętą, a tuż po niej uroczystym złożeniem kwiatów na Rynku Chocianowianie uhonorowali pamięć Sybiraków. Dzień Sybiraka to odbywające się corocznie 17 września polskie święto państwowe ustanowione w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę z 1939 roku.

Światowy Dzień Sybiraka obchodzony jest od 2004 roku, a wcześniej, od 1991 roku obchodzony był jako Dzień Sybiraka. Organizowany jest przez Związek Sybiraków, polską organizację grupującą byłych zesłańców. Potocznie Sybirak to osoba zamieszkująca Syberię, jednak w Polsce Sybirakami przyjęło się nazywać tych wszystkich Polaków, którzy byli zesłani i przymusowo osiedleni na Syberii ("zesłani na Sybir"), skąd pewna część nigdy nie wróciła.

Na Syberii Polacy znaleźli się po raz pierwszy jako jeńcy wojenni w pierwszej połowie XVII wieku. Jednak właściwa historia polskich Sybiraków zaczyna się od konfederatów barskich z 1768 roku. Kolejne fale zesłania z powodu uczestnictwa w powstaniach i konspiracji, miały miejsce w latach 30. i 40. XIX wieku. Najwięcej Polaków trafiło na Syberię w wyniku klęski powstania styczniowego (lata 1863‒1867). Oblicza się, że zesłano wtedy około 16,8 tysiąca Polaków oraz 1,8 tysiąca towarzyszących im osób. W ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku zsyłani byli głównie uczestnicy nielegalnego ruchu rewolucyjnego. Od początku XX wieku liczba zesłańców systematycznie rosła. Wśród nich byli ludzie skazani przez sądy oraz wygnani z kraju w drodze decyzji administracyjnej. Już w 1910 roku na Syberii przebywało od 48 do 52 tysięcy Polaków.
[KN]