CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Kolejny sukces chocianowskich tancerzy!

Email Drukuj PDF

4 miejsce w kategorii taca standardowego oraz 5 miejsce w kategorii taca Latino- taki wynik zdobyli chocianowscy tancerze podczas prestiowego Festiwalu Polish Cup International Dance Festival.

 
W midzynarodowym konkursie udzia wzili tancerze z caego wiata. Polsk reprezentowali chocianowscy tancerze: Artur Haabura z Aleksandr Katlewsk oraz Emil Wójcicki z Aleksandr Chrobak.
-To jest wielkie wyrónienie! Nasi tancerze naprawd wkadaj sporo pracy i serca w taniec, co wida oczywicie po wynikach turniejów- mówi Weronika Mierzwa, która na co dzie trenuje chocianowskich tancerzy, przy Szkole Podstawowej w Chocianowie. –Nie bez znaczenia pozostaje doping rodzin. To oni towarzysz naszym adeptom taca podczas festiwali i s niebywaym wsparciem- dodaje Mierzwa.

Przypomnijmy, e niedawno Artur Haabura i Aleksandra Katlewska oraz Bartosz Jakubiak i Dorota Kowalczuk stanli na podium w czasie 52. Turnieju Taca Karkonosze Open 2017, zdobywajc w sumie 3 srebrne medale w obu kategoriach tanecznych.

 

Co kryje gminna kanalizacja?

Email Drukuj PDF

Odpady kuchenne, pampersy, mopy, ziemniaki,  a nawet ubrania i buty- to rzeczy, które pracownicy Przedsibiorstwa Wodocigowo- Kanalizacyjnego w Chocianowie wycigaj ze studzienek kanalizacyjnych. mieci nieustannie zapychaj gminn kanalizacj, a PWK ma rce pene roboty.

Sieci kanalizacyjne projektowane s tak, eby przyjmowa z domów jedynie nieczystoci sanitarne. Tymczasem mieszkacy naszej gminy traktuj sie kanalizacyjn jak skadowisko odpadów, do którego mona wrzuci dosownie wszystko. Ze studzienek kanalizacyjnych wyawiane s ziemniaki, odzie, buty, butelki, ubrania, a nawet mopy kuchenne.

Więcej…

Email Drukuj PDF

W kady wtorek listopada urzdy skarbowe bd szkoli mikroprzedsibiorców z tworzenia i przesyania plików JPK_VAT. To ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
 

W kady wtorek listopada (71421 oraz 28 listopada) w sali konferencyjnej w Urzdzie Gminy w Polkowicach, o godzinie 10.00 odbywa si bd nieodpatne, otwarte szkolenia dotyczce obowizku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez mikroprzedsibiorców.
 
Jak podaj statystyki Ministerstwa Finansów, od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsibiorców (firmy do 10 osób, rozliczajce podatek VAT) doczy do grona podatników VAT, którzy maj obowizek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzeday i zakupów VAT) oraz przesyania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).
 
Wicej informacji o JPK na stronie Portalu Podatkowego MF.

Email Drukuj PDF
Ogoszenie o moliwoci zgoszenia uwag do oferty zoonej w trybie art. 19 a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na realizacj zadania publicznego. 


POBIERZ »

InformatorWane i Poyteczne


20. stycznia 2018

Imieniny obchodzą:
Miła, Fabian, Sebastian