CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie

Email Drukuj PDF

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył zadania w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O dofinansowania będzie można się starać w ramach Osi priorytetowej 1- Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4- Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1- „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.4- Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP.
Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegający na stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

 • stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);

 • dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);

 • otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;

 • działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

Więcej…

Sukces Nicoli Janusz w III edycji konkursu pod patronatem MEN

Email Drukuj PDF

Ponad 500 prac z 37 szkół wpłynęło  na lokalny konkurs plastyczno- historyczny „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni”. Konkurs odbył się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Instytutu Pamięci Narodowej.
 

Nicola Janusz ze Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych zdobyła nagrodę specjalną w konkursie, organizowanym przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów.  Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w Muzeum Archeologiczno- Historycznym w Głogowie. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjów miały za zadanie przygotować pracę plastyczną, która oddałaby obraz Żołnierzy Wyklętych. Zadanie okazało się najtrudniejsze dla jury, które spośród 500 prac, musiało wybrać najlepsze.
 
-Wzorowałam się na koszulce mojego taty. Najwięcej pracy trzeba było włożyć w malunek wilka. To nie jest takie proste- mówi Nicola Janusz, której praca została wyróżniona nagrodą specjalną.
 
Wyróżnienie za pomoc, wsparcie oraz zaangażowanie w organizację III edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni” otrzymał również Krzysztof Mistoń.
-Takimi konkursami oddajemy hołd i cześć Żołnierzom Wyklętym. Opowiadamy i pamiętamy o tych, którzy za kraj oddali życie, a przez wiele lat żyli w jego cieniu. To również kształtowanie postaw patriotycznych wśród najmłodszych- mówi Krzysztof Mistoń, który jest jednym z pomysłodawców nadania nazwy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie.
 
W konkursie udział wzięły szkoły m.in. z Głogowa, Góry, Chocianowa, Grębocic, Radwanic, Lubina, Gaworzyc i Radwanic.
 
 
 

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Już 28 marca kolejne posiedzenie Rady Miejskiej.  Radni zajmą się m.in. tematem sieci szkół podstawowych i gimnazjum  w gminie oraz zmianami w budżecie.


Radni podejmą uchwałę w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, dotycząca uchwały z 21 lutego, w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimna.zjów do nowego ustroju szkolnego. Zajmą się również tematem zaproponowanej sieci szkół oraz podejmą uchwałę w sprawie określenia  kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chocianów.

Podczas sesji debatować będą także nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Radni podejmą również uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów oraz w sprawie zmiany  budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok. 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 marca, o godzinie 15:45 w sali konferencyjnej nr 16 UMiG.

Pokażą, jak się rozliczyć

Email Drukuj PDF

29 marca pracownik urzędu skarbowego pomoże rozliczyć PIT.  To kolejne spotkanie w ramach akcji „skarbówki”, która pomaga bezpłatnie wypełnić dokumenty i złożyć deklarację. 

Pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec lutego, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. W ramach akcji przewidziane jest jeszcze spotkanie w kwietniu, czyli tuż przed upływającym terminem rozliczenia się z fiskusem.

Pracownik urzędu skarbowego pomoże rozliczyć PIT, pokaże jak wprowadzić dane do systemu e-Deklaracje oraz pomoże wysłać zeznanie podatkowe przez Internet do odpowiedniego urzędu skarbowego. Osoba składająca deklaracje otrzyma potwierdzenie złożenia PIT.

Uruchomione zostanie specjalne stanowisko komputerowe umożliwiające wysłanie zeznania przez Internet. Z pomocą pracownika urzędu skarbowego, możliwe będzie złożenie zeznania PIT w formie elektronicznej, poprzez platformę e-Deklaracje.

Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty i informacje od płatników (zakładów pracy) o uzyskanych dochodach w 2016 roku. Potrzebna będzie także kwota przychodu z zeznania za 2015 rok oraz kwota przysługujących w 2016 roku odliczeń- o ile chcemy skorzystać z ulg podatkowych.
 
Spotkanie odbędzie się 29 marca, od godziny 12  do 15.
 

InformatorWażne i Pożyteczne


22. czerwca 2017

Imieniny obchodzą:
Paulina, Jan, Tomasz