CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Wigilia na Kresach, czyli wspomnienia naszych mieszkanek

Email Drukuj PDF

Ludmia Andruszko i Aniela Smalec przybyy na chocianowsk ziemi wkrótce po wojnie, w wyniku tzw. wysiedle Polaków z Kresów Wschodnich. Na Dolny lsk przyjechay razem ze swoimi rodzinami, zabierajc ze wschodu przede wszystkim wspomnienia oraz witeczne  tradycje, które do dzi goszcz w ich domach.

Dugie przygotowania

Wigilia pochodzi od aciskiego sowa „vigilia” i oznacza czuwanie, stra nocn oraz wart. Obecnie jest to oczywicie postna kolacja i  najwaniejszy moment obchodów Boego Narodzenia. Dawniej na Kresach Wschodnich nazywana bya równie kuti. Nazwa pochodzia od gównego na tych terenach dania wigilijnego o tej wanie nazwie. -Przygotowanie kutii zaczynao si ju od samego wyboru ziaren pszenicy. Wybierao si rcznie najlepsze ziarna! Zreszt ju przez cay listopad na wschodnich targowiskach, mona byo zobaczy handlarzy tym zboem- wspomina pani Ludmia Andruszko, która pochodzi z miejscowoci, znajdujcej si w obwodzie lwowskim. witeczne przygotowania zaczynay si ju w listopadzie i naleao zadba o kady szczegó tak, aby w dzie wigilijny mie wszystko przygotowane. –Praca w Wigili bya absolutnie zabroniona! Wszystko musiao by przygotowane wczeniej. Taki nawyk praktykujemy do dzi w naszych domach- dodaje pani Ludmia.

Więcej…

Mieszkanie plus w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Kilkadziesit gmin z caej Polski w programie Mieszkanie Plus. Wród nich jest take Gmina Chocianów, w imieniu której, Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, zawar list intencyjny.

W czasie konferencji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z udziaem samorzdów, zawarto kolejnych 28 listów intencyjnych, umoliwiajcych budow okoo 2,5 tys. mieszka. 60 z  nich ma powsta w Gminie Chocianów.

-Realizacja inwestycji „Chocianowskie Mieszkania Plus” to ukon w stron modych ludzi, którzy wi przyszo z Gmin Chocianów. Jest szans na realizacj marze o wasnym mieszkaniu dla kadego, bez wzgldu na to, czy ma zdolno kredytow. Jako samorzd, dbamy o to, eby kady mia szans godnie mieszka- mówi Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów.

Więcej…

Email Drukuj PDF

Delegacja Szkoy Podstawowej w Chocianowie wzia udzia w witecznym wystpie na Boonarodzeniowym Jarmarku w Baruth. Spotkanie moliwe byo dziki wspópracy Burmistrzów Gmin Chocianów oraz Malschiwtz.

 Czas adwentu, to czas oczekiwania na najpikniejsze wita w roku - Boe Narodzenie, a jedn z najstarszych  tradycji witecznych w Niemczech jest organizowanie boonarodzeniowych jarmarków, podczas których sprzedawane s ozdoby witeczne, kiebaski z Turyngii i inne  smakoyki. W tym roku na zaproszenie burmistrza Gminy Malschwitz oraz dyrektora Grundschule Baruth, delegacja naszej szkoy uczestniczya w boonarodzeniowym jarmarku w Baruth.
 
Zespó wokalny pana Wojciecha Kyca wraz z grup uczniów ze szkoy podstawowej z Baruth pod opiek Stefanie Grafe przygotowali wspólny wystp zaprezentowany tu przed przyjazdem w. Mikoaja. Uczniowie zapiewali  koldy w jzyku niemieckim, angielskim i polskim wprowadzajc  wszystkich we wspaniay witeczny klimat.
 
 Czas jarmarku, to czas zakupów, wic Rada Rodziców wraz z Wolontariatem z naszej szkoy przygotowaa stoisko z ozdobami  witecznymi. witeczne spotkanie w Baruth zostao zorganizowane przy pomocy Burmistrzów gmin Chocianów i Malschwitz, Rady Rodziców, Wolontariatu  oraz nauczycieli przygotowujcych wspólny wystp uczniów.
[D.Kyc]
 

Dotacje i szkolenia na start dla kobiet

Email Drukuj PDF

Nawet do 47 200 z bezzwrotnych dotacji na zaoenie firmy, maj szans dosta kobiety mieszkajce na terenie Dolnego lska. Trwa projekt „Przedsibiorcze kobiety 2.0”.

Unijny projekt „Przedsibiorcze kobiety 2.0” zakada wsparcie 60 kobiet powyej 30 roku ycia, zamieszkujcych na terenie Dolnego lska, które pozostaj bez zatrudnienia. Celem projektu jest zaoenie dziaalnoci gospodarczej.

Kobiety, które zdecyduj si wzi udzia w projekcie mog liczy na bezzwrotn dotacj na zaoenie wasnej firmy w wysokoci do 25 000 z, bez porczycieli. Mog liczy take na wsparcie pomostowe doradcze i finansowe w wysokoci do 1850 z przez 12 miesicy prowadzenia firmy oraz bezpatne wsparcie szkoleniowo- doradcze z zakresu zakadania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

Więcej…

InformatorWane i Poyteczne


24. marca 2018

Imieniny obchodzą:
Gabriel, Marek, Szymon