CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Oświadczenie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o.

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego.

OFERTA ZŁOŻONA W TRYBIE ART. 19A

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy

Email Drukuj PDF
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy nr 153/2019 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Posiedzenie odbędzie się w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Chocianowie przy ulicy Szkolnej 1.

POSTANOWIENIE NR 153/2019

Konkurs na stanowiska dyrektorów

Email Drukuj PDF
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Parchowie oraz na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych. 

OGŁOSZENIA KONKURSOWE:

PARCHÓW
SZKLARY DOLNE

InformatorWane i Poyteczne


20. maja 2019

Imieniny obchodzą:
Wiktoria, Bazyli, Teodor