CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

TRENING OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

Email Drukuj PDF

Informuj e w dniach 6-8 czerwca 2017 r. caodobowo na terenie caego kraju prowadzone bd wiczenia RENEGADE - SAREX w  których udzia wezm Siy Zbrojne oraz administracja publiczna.

W ramach prowadzonych wicze zostanie przeprowadzony treningiem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania. W ramach treningu zostanie uruchomiony akustyczny podsystem wczesnego ostrzegania poprzez uruchomienie syren i wyemitowanie sygnau „Ogoszenie alarmu”, a nastpnie sygna „Odwoanie alarmu”

Trening zostanie przeprowadzony, zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skae i powiadamiania o ich wystpieniu  (Dz. U. 2013 r. poz. 96) oraz waciwoci organów w tych sprawach.

Jego celem jest sprawdzenie efektywnoci elementów systemów ostrzegania ludnoci cywilnej oraz doskonalenie  procedur w zakresie ich uruchamiania.

 Za niedogodnoci, które mog powsta w wyniku treningu serdecznie przepraszamy. 

                                                                                                                                                                                                     Franciszek Skibicki

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów

InformatorWane i Poyteczne


22. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Paulina, Jan, Tomasz