CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Kwalifikacje drogą do zatrudnienia- rusza nabór

Email Drukuj PDF

Projekt KWALIFIKACJE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym “Vademecum” Bożena Węcka oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt przewidziany jest dla 130 osób.
Udział w projekcie mogą wziąć osoby mieszkające w powiatach województwa dolnośląskiego: świdnickim, dzierżoniowskim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, trzebnickim, wrocławskim i w mieście Wrocław, osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Do programu zaproszeni są także kobiety i mężczyźni powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach,  (których kształcenie zostało zakończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) lub kobiety i mężczyźni powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu każdy uczestnik będzie miał zapewniony szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami osób uczestniczących w projekcie i oczekiwaniami pracodawców lokalnego rynku pracy,
indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty nauki aktywnego poszukiwania pracy oraz trzymiesięczne staże zawodowe (dla 40 osób). Ponadto uczestnicy mają zapewnione stypendium szkoleniowe- około 810 zł oraz stypendium stażowe- około 990 zł.
 
Projekt realizowany będzie od 01.03.2017-30.06.2018. Pierwsze szkolenia zaczynają się w drugiej połowie sierpnia.

Więcej informacji: http://www.handlowa.eu/pl/projekty/projekty-unijne/kwalifikacje-droga-do-zatrudnienia           

InformatorWane i Poyteczne


19. lutego 2019

Imieniny obchodzą:
Arnold, Henryk, Konrad