Otwarty konkurs ofert

Drukuj
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie rekreacji sportowej popularyzującej sporty walki na terenie Miasta i Gminy Chocianów w 2019 roku.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA