Ważna funkcja społeczna przypadła w udziale nowemu prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego. Dziś dowiedzieliśmy się czym dokładnie zajmie się za darmo Marcin Falkiewicz w naszej gminie.

W ubiegłą środę w artykule: "Zmienili prezesa przez oszczędności" poinformowaliśmy o zmianie na stanowisku prezesa PWK w Chocianowie. Miejsce Marty Burzyńskiej zajął Marcin Falkiewicz, który znany jest chocianowianom z wielu społecznych akcji.

Za darmo dla seniorów

W tamtym artykule ujawniliśmy także zdobyte przez nas nieoficjalne informacje "o powierzeniu mu ważnej społecznej funkcji w magistracie, którą ma pełnić bezpłatnie". Dziś oficjalnie potwierdziliśmy czym dokładnie zajmie się Falkiewicz.

- Mogę potwierdzić, że pan Marcin Falkiewicz został społecznym pełnomocnikiem Burmistrza do spraw seniorów. Funkcję będzie oczywiście pełnił za darmo - ujawnia Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Idziemy śladem innych miast i gmin na terenie Polski, które powołują pełnomocników ds. seniorów. W zakresie swoich zadań będzie miał takie inicjatywy, jak Chocianowska Karta Seniora, Uniwersytet III Wieku i wiele innych mających na celu wsparcie chocianowskich seniorów - dodaje Wan.
Sięgnęliśmy do ulotki wyborczej Falkiewicza z 2018 roku. Już wówczas w swoim programie kandydat na radnego wykazał się dużą wrażliwością na sprawy związane z seniorami.

Pomaganie innym najlepszą nagrodą

Marcin Falkiewicz poparł stworzenie i wprowadzenie programu pomocy doraźnej dla osób starszych i niepełnosprawnych, budowy podjazdów oraz wprowadzenie bezpłatnej komunikacji autobusowej, z której w naszej gminie oprócz uczniów szkół korzystają najczęściej właśnie seniorzy.

- Bardzo dziękuję za zaufanie, jakim zostałem obdarzony. Mam głowę pełną pomysłów, wystarczy przypomnieć moje dotychczasowe inicjatywy, jak zbiórka elektroodpadów, organizację nabożeństwa z okazji Święta Wojska Polskiego w Chocianowie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości czy wyjazdową zbiórkę krwi przy współpracy z lubińskim RCKiK i klubem HDK PCK im. "Miedzianej Kropli Krwi" w ówczesnym Chocianowskim Ośrodku Kultury - wymienia nowy pełnomocnik ds. seniorów, Marcin Falkiewicz. - Warto także wymienić moje zaangażowanie w szlachetną paczkę i finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za taką działalność nie będę pobierał wynagrodzenia, bo to właśnie pomaganie innym jest najlepszą nagrodą - dodaje nowy prezes PWK.
O kolejnych inicjatywach oraz sposobie kontaktu z pełnomocnikiem z przyjemnością poinformujemy w naszych następnych doniesieniach na ten temat.
[KN]