Pod koniec sierpnia tego roku odbyły się przetargi na sprzedaż pierwszych 10 działek na nowym osiedlu Leśny Zakątek. Dzisiaj dowiedzieliśmy się kiedy będzie można kupić kolejne.

Przypomnijmy, że ze sprzedaży pierwszych dziesięciu działek z łącznie 21 wyznaczonych w ramach Leśnego Zakątka udało się zdobyć kwotę 598,5 tysiąca złotych. Nowi mieszkańcy naszej gminy będą mieli blisko do popularnych tras rowerowych prowadzących bezpośrednio do Borów Dolnośląskich. Każdy z nowych nabywców będzie mógł sam zdecydować jakie drzewa pozostawi na swojej działce.

Przetargi odbędą się w dniu 26 października w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie, jednak do 20 października należy wpłacić wadium - informuje Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Działki mają powierzchnię od niespełna 11 do około 13 arów. Ceny wywoławcze kształtują się na poziomie od 47 tysięcy 707 złotych do 56 tysięcy 919 złotych i 70 groszy - podsumowuje Wan.
W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012 w SGB-Bank S.A. oddział w Przemkowie Filia w Chocianowie do dnia 20.10.2020 r. (włącznie) wadium w kwocie 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127. Ogłoszenie o przetargach wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w urzędzie i Miasta i Gminy w Chocianowie oraz opublikowane BIP w zakładce Ogłoszenia Burmistrza, a także na naszej stronie w dziale ogłoszeń.
[KN]