Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości skorzystania z odroczenia terminu spłaty zadłużenia wobec agencji, za pośrednictwem specjalnego wniosku, który można pobrać automatycznie. Wnioski o odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR, e-mail: info@arimr.gov.pl lub pocztą tradycyjną.

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być także przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach terenowych ARiMR.
[KN]