Na dzisiejszej sesji udało się uchwalić zaplanowane punkty. Wśród nich zmiany w budżecie, zmiany w regulaminie cmentarza, zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego, a także przystąpienie naszej gminy do Klastra Energii Zagłębia Miedziowego.

Dzisiejsze spotkanie radnych Rady Miejskiej wybranych przez mieszkańców miasta i gminy Chocianów po raz kolejny odbyło w nowych warunkach sanitarnych. Większość radnych wpisała się w obowiązujące zasady bezpieczeństwa i skorzystała z możliwości uczestniczenia w sesji za pośrednictwem Internetu. O czym debatowali radni?

Wśród punktów, które znalazły się dzisiaj w planie pracy rajców były zmiany finansowe, korzystne dla budżetu naszej gminy. Zwiększyły się bowiem dochody budżetu o kwotę ponad 65 tysięcy złotych. Wszystko za sprawą dofinansowań i dotacji, jakie strumieniem płyną do Chocianowa. Chodzi m.in. o "blisko 40 tysięcy złotych dotacji" oraz o "kolejne pieniądze, które ochronią przed lokalnymi podtopieniami".

Oprócz tego rajcy jednogłośnie potwierdzili zasadność przystąpienia naszej gminy do Klastra Energii Elektrycznej, o czym po raz pierwszy wspominaliśmy w artykule: "Powiat polkowicki klastrem energii odnawialnej". Zmianie uległy także zapisy regulaminu tutejszego cmentarza. Nowy regulamin przyjęty przez radnych publikujemy poniżej.
[KN]