Ostatnie działki przy ulicy Tulipanowej w Chocianowie w atrakcyjnych cenach można nabyć w przetargu organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów. Urzędnicy czekają na wpłatę wadium w kwocie 5 tysięcy złotych tylko do 8 maja. Kiedy odbędą się przetargi?

Łącznie 9 działek do kupienia w Chocianowie przy ulicy Tulipanowej za sprawą przetargu ogłoszonego przez pracowników tutejszego magistratu. Najtańsza działka do nabycia od kwoty 52,5 tysiąca złotych przy postąpieniu nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

- Przedmiotowe działki położone są w Chocianowie, przy drodze wojewódzkiej nr 328, dojazd do działek poprzez dz. 23/3, która pełnić będzie funkcję drogi dojazdowej. Działki sąsiadują z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz lasem. Ukształtowanie terenu płaskie, działki porośnięte są nieregularną roślinnością i drzewami. Nieruchomości gruntowe są niezabudowane, nieużytkowane i nieuzbrojone z możliwością podłączenia - wyjaśniają urzędnicy. - Wymienione nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów oznaczone są symbolem 3MN i posiada przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ponadto działki położone są na Obszarze Natura 2000 "Bory Dolnośląskie", graniczą z otuliną "Przemkowskiego Parku Krajobrazowego", działki leżą na zbiorniku: GZWP nr 315 "Zbiornik Chocianów-Gozdnica" i GZWP nr 316 "Subzbiornik Lubin". Przedmiotowe nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań - dodają pracownicy magistratu.
Przetargi odbędą się w sali nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie we wtorek, 14 maja w godzinach od 9:00 do 11:00 wg kolejności numerycznej działek (szczegóły w ogłoszeniu - kliknij link). W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 08.05.2024 r. (włącznie) wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki. Zachęcamy także do śledzenia naszego portalu. Tutaj zawsze znajdziecie najważniejsze i najciekawsze informacje!