Dziś wtorek, 29. grudnia i 364. dzień roku. Imieniny obchodzą Dawid, Dominik oraz Tomasz. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma ustawa o zmianie Konstytucji PRL.

Dokładnie 31 lat temu sejm kontraktowy przyjął ustawę o zmianie Konstytucji PRL, na mocy której nazwa państwa uległa zmianie z Polska Rzeczypospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska, a w Godle Polski orłowi białemu (z dniem 31 grudnia) przywrócono królewską koronę, powracając tym samym do wersji z 1928 roku. Nowy wzór godła został wprowadzony jednak dopiero 22 lutego 1990 roku ustawą o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

"Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy".
[KN]