W najbliższy środę, 28 października o godzinie 9 rano rozpocznie się XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie. Sprawdzamy czym zajmą się chocianowscy radni?

Podczas zdalnego spotkania radni podejmą decyzję w sprawie wysokości kosztów utrzymania zasobów komunalnych będących w gestii Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, określą warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników. Pochylą się także nad Parafią Rzymsko - Katolicką pw. św. Jacka w Pogorzeliskach, która, jeśli radni podejmą taką decyzję, otrzyma dotację w wysokości 10 tysięcy złotych na konserwację drzwi do zakrystii.

Zainteresowani decyzjami rady mogą być także mieszkańcy Brunowa. To w tej miejscowości jedna z dróg wewnętrznych otrzymać ma nazwę ulicy Olchowej. Radni przeanalizują także kwestię pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. O wszystkich decyzjach rady będziemy informować na bieżąco.
[KN]