Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Tomasz Kulczyński zaproponował wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania w Gminie Chocianów pn. "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. Wsparcie finansowe gwarantuje rząd.

Korzyści płynące z realizacji tego pomysłu to m.in. poprawa poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, odpowiednie żywienie dzieci i młodzieży, poprawa ich stanu zdrowia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Zapewnienie dożywiania jest obowiązkiem gminy i pozwala zapobiec zjawisku głodu wśród najbardziej potrzebujących. 

Pomocą objęte będą dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a także osoby samotne, chore, niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Posiłek może być wydany nieodpłatnie - wszystko zależy od spełnienia kryteriów dochodowych.

Koordynatorem tego projektu będzie chocianowski Ośrodek Pomocy Społecznej, który ściśle współpracować będzie ze wszystkimi placówkami oświatowymi z terenu gminy, w którym znajdą się osoby wyrażające chęć zjedzenia posiłku.

[KN]