Spotkanie edukacyjne pt. „Społeczne funkcje obszarów wiejskich” 28.11.2019, godz. 9:00-12:00 Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Sala Konferencyjna poziom IV.

Spotkanie dedykowane jest organizacjom pozarządowym, podmiotom ekonomii społecznej, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego i wszystkim zainteresowanym.

9:10 – 9:30
„Gospodarstwa opiekuńcze – nowa idea”.
Katarzyna Sikora, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

9:30-10:15
Dolnośląskie zagrody edukacyjne.
Agnieszka Kowalczuk-Misek, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

10:15-10:45 Oferta gospodarstwa opiekuńczego na przykładzie dziennego domu pobytu dla seniora w Sobinie- Mariusz Kokot.

10:45-11:15 "Wioski tematyczne, zagrody edukacyjne i punkty Ekomuzuem Wrzosowej Krainy sposobem na edukację o regionie” - Krzysztof Szustka.

Na spotkanie zapraszają: Starosta Polkowicki Kamil Ciupak, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Polkowickiego oraz LGD Wrzosowa Kraina.