Jest wtorek, trzydziesty i zarazem ostatni dzień czerwca. To 182. dzień roku. Imieniny obchodzą Emilia, Lucyna oraz Władysław. W dzisiejszej kartce z kalendarza znajdujemy Dzień Motyla Kapustnika, Dzień Asteroid, Święto Wojsk Aeromobilnych oraz Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dzień Motyla Kapustnika

Bielinek kapustnik, bo o niego chodzi, to gatunek motyla z rodziny bielinkowatych. Motyl o rozpiętości skrzydeł od 49–63 mm. U obu płci wierzch skrzydeł jest biały z widoczną czarną plamką. To najpopularniejszy polski motyl, ale coraz rzadziej można go spotkać w otoczeniu człowieka. Środki ochrony roślin sprawiają, że ich populacja maleje.

Dzień Asteroid

30 czerwca 1908 roku miała miejsce katastrofa tunguska, czyli największe zderzenie asteroidy z Ziemią w ostatnich stuleciach. Eksplozja, do której wówczas doszło, powaliła drzewa w promieniu 40 km, widziana była w promieniu 650 km, słyszana w promieniu 1000 km, zaś niezwykle silny wstrząs zarejestrowały wówczas sejsmografy na całej Ziemi, a wreszcie – dzięki szczególnemu położeniu Słońca w okresie przesilenia letniego, wskutek odbijania światła przez pył, będący efektem eksplozji – w wielu europejskich miastach zaobserwowano zjawisko "białej nocy". Uderzenie było tak silne, że ówczesne rosyjskie magnetometry pokazywały w jego rejonie drugi biegun północny. Ponad 100 lat po tym tajemniczym wydarzeniu Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Dzień Asteroid. W ramach tego święta rozpowszechniana jest wiedza o kosmosie.

Święto Wojsk Aeromobilnych

Data obchodów Święta Wojsk Aeromobilnych upamiętnia powstanie w 1997 roku Szefostwa Wojsk Aeromobilnych w Dowództwie Wojsk Lądowych. Historia wojsk aeromobilnych w Polsce jest dłuższa, sięga bowiem czasów II wojny światowej. Są jednym z rodzajów wojsk wchodzących w skład wojsk lądowych. Posiadają one największe taktyczne i operacyjne możliwości manewrowe, rajdowe, specjalne. Ich zdolności przerzutu oraz możliwość rażenia środków opancerzonych przeciwnika czynią je szczególnie predysponowanymi do szybkiego działania. Jednostki te szkolą się i walczą jako zespoły połączone wraz z pododdziałami wsparcia we współdziałaniu z lotnictwem sił powietrznych. Są zdolne do prowadzenia działań głębokich, przecięcia jego dróg zaopatrzenia i ewakuacji, opanowania lotnisk, niszczenia elementów dowodzenia, blokowania jednostek wzmocnienia oraz uchwycenia kluczowych obiektów terenowych.

Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej

"Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru".

Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej ma nas chronić przed zagrożeniami. Można do nich zaliczyć szereg zdarzeń, w tym katastrofy naturalne (powodzie, silne wiatry, epidemie), katastrofy techniczne (pożary, katastrofy komunikacyjne, katastrofy budowlane) czy akty terroru. Sama ustawa o zarządzaniu kryzysowym, uchwalona 26 kwietnia 2007 roku, była odpowiedzią rządu na tragiczne skutki powodzi w 1997 roku.

Do podstawowych zadań CZK MON należy planowanie i koordynowanie użycia wojska w sytuacjach kryzysowych oraz wymiana informacji z podobnymi komórkami organizacyjnymi w państwach UE i NATO. Ważnym aspektem jest oczywiście działalność szkoleniowa. Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego MON jest okazją do uhonorowania najlepszych żołnierzy. W tym celu zaprojektowano specjalną odznakę - wykonana ją na planie krzyża maltańskiego, jego centralną część zajmuje stalowy, oksydowany orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej ze złotą koroną.
[KN]