Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie pomogą uprawnionym do alimentów, którzy nie otrzymują takiego świadczenia. Komu przysługują pieniądze z funduszu alimentacyjnego? Sprawdzamy, jakie kryteria dochodowe należy spełnić, aby uzyskać wsparcie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).

- Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby uprawnione do składania wniosków na fundusz alimentacyjny w przypadku bezskutecznej egzekucji należnych pieniędzy - informują pracownicy OPS-u. - Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekraczać kwoty 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł - dodają.
Ośrodek Pomocy Społecznej niezmiennie znajduje się przy ulicy Odrodzenia 31 w Chocianowie. Z jego pracownikami, oprócz osobistej wizyty, można skontaktować się także telefonicznie pod numerem telefonu 76-818-51-51.