W miejscowości Parchów od przyszłego tygodnia Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu będzie prowadzić roboty w zakresie odmulania rowów i ścinki poboczy. Urzędnicy DSDiK mają także ostrzeżenie dla właścicieli źle utrzymanych zjazdów i znajdujących się pod nimi przepustami. Jeśli nie zostaną uporządkowane - zostaną zlikwidowane. Szczegóły w artykule.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, iż od przyszłego poniedziałku, 15 kwietnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w miejscowości Parchów planuje rozpoczęcie prac w zakresie odmulania, profilowania skarp rowów przydrożnych wraz ze ścinką zawyżonych poboczy.

- Wszystkie zjazdy prowadzące z drogi wojewódzkiej nr 331 na teren działek i gruntów przylegających do drogi źle utrzymane lub z uwagi na brak przepustów pod zjazdami zostaną zlikwidowane. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych przepis art. 30 nakłada na właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi obowiązek utrzymania zjazdów z dróg publicznych łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami - przypomina kierownik służby utrzymaniowej Legnica w DSDiK we Wrocławiu, mgr inż. Mariusz Piorkowski. - Oznacza to, że właściciel lub użytkownik gruntów przyległych do drogi ma ustawowy obowiązek utrzymania zjazdu i przepustu znajdującego się pod nim w należytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wód w rowach przydrożnych odwadniających drogę - dodaje kierownik.
W przypadku, gdy zjazd prowadzi do kilku nieruchomości, obowiązek jego utrzymania obciąża każdego właściciela i użytkownika. Warto zatem zwrócić jeszcze w tym tygodniu uwagę na jakość i stan zjazdów oraz doprowadzenie ich do nienagannego stanu, aby uniknąć niepotrzebnej likwidacji źle utrzymanego zjazdu oraz przepustu pod nim.

Zachęcamy do śledzenia naszego portalu. Tutaj zawsze znajdziecie najważniejsze informacje!