Najmłodsi wychowankowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach od najbliższego poniedziałku mogą wrócić do szkoły na zajęcia stacjonarne.

W ubiegłym tygodniu poinformowaliśmy, że w obawie przed możliwym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o zdrowie kadry pedagogicznej, pracowników podstawówki, uczniów i ich rodziców Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię dotyczącą zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej w Trzebnicach.

Podjęta wówczas decyzja obowiązuje do końca lutego. Dzisiaj sprawdziliśmy czy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie wrócić do szkoły.

Informujemy, że od poniedziałku, tj. 1 marca 2021 r. lecje i zajęcia dla ucz. klas I - III i dzieci przedszkolnych odbywają się w trybie stacjonarnym - głosi komunikat na stronie podstawówki. - Witamy w szkole!
W przyszły poniedziałek w tutejszej placówce ruszają także zapisy do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

- Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie: dzieci 7-letnie, urodzone w roku 2014, objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie, urodzone w roku 2015, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - informują pracownicy Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach. - Do oddziału przedszkolnego przyjmowane będą wnioski: dzieci 6-letnich, urodzonych w roku 2015, objętych obowiązkiem przedszkolnym oraz dzieci 5-letnich, urodzonych w roku 2016, zgodnie z wolą rodziców - dodają pracownicy szkoły.
Jak się dowiedzieliśmy do punktu przedszkolnego przyjmowane będą wnioski rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które ukończyły 3 lata. Regulaminy rekrutacji do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego oraz karty zapisu i wnioski dostępne są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej podstawówki.
[KN]