W Chocianowskim Parku Piastowskim powstała nowa sieć oświetlenia. Jak zauważają sami mieszkańcy - będzie bezpieczniej! Także na tę inwestycję udało się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Co dokładnie udało się zrobić?

Celem projektu było stworzenie atrakcyjnego miejsca w zabytkowym parku w Chocianowie dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów, turystów oraz całego obszaru LGD Wrzosowa Kraina poprzez budowę sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie.

- W ramach projektu zabudowano niezbędne szafki i przyłącza, wykonano linię kablową łączącą słupy oświetleniowe, zabudowano 6 sztuk ledowych latarń parkowych na słupach, zamontowano 14 ławek parkowych, zamontowano 10 koszy na odpady, wykonano prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni wysokiej, wykonano trawniki dywanowe z siewu oraz nasadzenia roślin ozdobnych - informuje Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Na inwestycję udało się pozyskać łącznie 64 tysiące 811 złotych - dodaje Wan.
Operacja pod nazwą "Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie" mająca na celu stworzenie atrakcyjnego miejsca w zabytkowym parku w Chocianowie dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów, turystów oraz całego obszaru LGD Wrzosowa Kraina poprzez budowę sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.