20 września w większości miast Polski zorganizowano Akcję ,,Sprzątanie Świata''. Akcja ma na celu uświadomienie młodym ludziom jak niebezpieczne są śmieci dla naszego środowiska naturalnego.

Placówki szkolne w Gminie Chocianów, również dołączyły się do ekologicznej kampanii. Akcja odbyła się między innymi w Szkole Podstawowej w Chocianowie, Parchowie, Trzebnicach czy Przedszkolu Miejskim.
W Parchowie z inicjatywy Kamila Lisa Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Rady Rodziców odbyła się dla uczniów impreza niespodzianka. Na dzieci po powrocie z akcji sprzątania czekało wiele atrakcji: popcorn, wata, kiełbaski, dmuchańce czy zabawa taneczna przy muzyce.

-,,Warto doceniać zaangażowanie dzieci..‘’– dodaje Kamil Lis

Od chwili objęcia przez Kamila Lisa stanowiska Dyrektora można zaobserwować wiele zmian i działań na rzecz dobra mieszkańców, a w szczególności dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej. Takie czyny i postępowanie pokazują, że Dyrektor kieruje się wyłącznie dobrym interesem szkoły i lokalnej społeczności.
Dzięki dobrej współpracy Dyrektora i Rady Rodziców przy organizacji dzisiejszego wydarzenia do udziału zaangażowali Ochotniczą Straż Pożarną w Parchowie, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Chocianowie czy Urząd Miasta i Gminy Chocianów

-,, Dziękuje w szczególności Radzie Rodziców na którą zawsze mogę liczyć, Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów Panu Tomaszowi Kulczyńskiemu, Ochotniczej Straży Pożarnej, Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu w Chocianowie za wkład i wielkie serce w organizację dzisiejszego eventu’’- dodaje Kamil Lis