Polkowiccy policjanci nieustannie podejmują interwencje mające na celu zdyscyplinowanie mieszkańców do przestrzegania niedawno wprowadzonych regulacji. Niestety, pomimo ciągłych apeli ze strony Policji i innych służb państwowych, miniony weekend przyniósł 26 przypadków naruszeń prawa w tym zakresie. Funkcjonariusze podczas kontroli sprawdzają cel wyjścia bądź wyjazdu z domu oraz to czy piesi stosują się do nowych restrykcji. "Pamiętaj! Walczymy o nasze wspólne bezpieczeństwo i Ty możesz mieć na nie znaczący wpływ" - zwracają się do mieszkańców naszego powiatu policjanci.

Począwszy od 1 kwietnia 2020 roku osoby przemieszczające się po ulicach i drogach powiatu polkowickiego muszą m.in. zachowywać od siebie bezpieczny odstęp wynoszący co najmniej 2 metry, a osoby poniżej 18 roku życia mogą wychodzić z domu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Robiąc zakupy w sklepie należy przestrzegać zasady, że czas pomiędzy godziną 10 a 12 przeznaczony jest wyłącznie dla seniorów powyżej 65 roku życia. Istotne jest również to, że zamknięto parki i skwery. Funkcjonariusze stoją na straży respektowania wprowadzonych ograniczeń i nie rzadko spotykają się ze skrajnie nieodpowiedzialnymi postawami mieszkańców powiatu polkowickiego.

Większość z nas stara się ograniczać do minimum opuszczanie swoich domostw, natomiast policjanci codziennie wyjeżdżają do służby, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu polkowickiego. Jak pokazuje statystyka z minionego weekendu, liczne apele o pozostanie w domach nie trafiły do wszystkich.

- Na drodze policjantów zdarzyły się osoby, które za nic miały obecnie panującą sytuację. W ciągu dwóch dni policjanci podjęli czynności służbowe wobec 26 osób, które w różnych okolicznościach w sposób rażący naruszyły obowiązujące normy prawne związane z wprowadzonym stanem epidemii - informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach sierżant sztabowy Przemysław Rybikowski - funkcjonariusze mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców powiatu polkowickiego wobec wymienionej 26-tki zastosowali w 25 przypadkach postępowanie mandatowe, a w ostatnim z wymienionych przypadków został skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Polkowicka policja przypomina, że w przypadku ujawnienia przez policjantów rażącego nieprzestrzegania przepisów, osoby, które lekceważą obowiązujące obostrzenia, muszą liczyć się ze srogimi karami finansowymi. Zostając w domu, ograniczasz ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 i dbasz o życie oraz zdrowie swoich bliskich.

- W tym niezwykle trudnym dla każdego z nas czasie, musimy wziąć odpowiedzialność za życie i zdrowie nasze, naszych bliskich, a także osób z naszego otoczenia, stosując się do poleceń wydawanych przez wszystkie uprawnione do tego instytucje państwowe - dodaje Rybikowski.

Wprowadzone przepisy mają na celu uchronienie nas przed zarażeniem SARS-CoV-2 i ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, dlatego powinniśmy się do nich stosować.
[KN]