Łącznie do trzech tysięcy złotych mogą zgarnąć laureaci konkursu na plakat "Rolnik w nowej perspektywie" zorganizowanego przez Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs "Rolnik w nowej perspektywie" polega na zaprojektowaniu plakatu, który będzie głosem w dyskusji na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021 - 2027. Praca powinna odpowiadać na pytania: jakie nadzieje się z nią wiążą, jakie mogą być oczekiwania, jaki będzie ona miała wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Hasło "Rolnik w nowej perspektywie" zostało wybrane jedynie do celów promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją - czytamy w regulaminie konkursu. - Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora - dodają organizatorzy.
Termin nadsyłania prac konkursowych mija 11 czerwca, a ogłoszenie wyników nastąpi do 25 czerwca. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace można składać osobiście, a także przesłać pocztą, kurierem lub za pomocą innego operatora na adres siedziby Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław.

Jury dokona oceny prac konkursowych po zakończeniu okresu trwania Konkursu. Ocena zgłoszonych prac konkursowych dokonana będzie przez Jury z uwzględnieniem następujących kryteriów: wartość artystyczna, nawiązanie do tematu konkursu oraz czytelność przesłania, pomysłowość, oryginalność - głosi regulamin konkursu.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca. Wartość nagród rzeczowych wynosić będzie odpowiednio do 1500 zł, do 1000 zł, do 500 zł. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień. Regulamin konkursu, a także formularze zgłoszeniowe dostępne są na portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.