Chocianów wybuduje blisko 60 kilometrów sieci kanalizacyjnej w Pogorzeliskach, Parchowie, Chocianowie, Trzebnicach, Chocianowcu, Żabicach i Ogrodzisku. W Biuletynie Informacji Publicznej można znaleźć przetarg na wykonanie dokumentacji dla tej inwestycji.

Przetarg pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego prowadzony jest w procedurze otwartej. Oznacza to, że każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie budowy sieci na terenie miasta i gminy Chocianów, o łącznej długości ok. 59,5 kilometra, w miejscowościach: Pogorzeliska, Parchów, Chocianów, Trzebnice, Chocianowiec, Żabice, Ogrodzisko, wchodzących w skład aglomeracji Chocianów. Sieć kanalizacyjna z tych miejscowości ma poprowadzić ścieki do miejskiej oczyszczalni w Chocianowie.

Ta inwestycja otwiera drogę do najważniejszej od ponad 70 lat po wojnie rozbudowy kanalizacji naszej gminy - podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Tomasz Kulczyński - jest to efekt naszej półtorarocznej pracy i kolejny krok do realizacji moich obietnic wyborczych - dodaje.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej zostało podzielone na dwie części. W pierwszej znalazły się miejscowości: Pogorzeliska, Parchów i Chocianów, natomiast w drugiej Trzebnice, Chocianowiec i Żabice-Ogrodzisko. Termin składania ofert upływa w poniedziałek 11 maja o godzinie 10:00. Urząd otworzy oferty godzinę później. Termin wykonania zamówienia przez wybraną firmę to 18 miesięcy od podpisania umowy.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można znaleźć Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a także Jednolity europejski dokument zamówienia.
[KN]