Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zachęca do korzystania z oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym. Wszystko po to, aby przyśpieszyć decyzje i uniknąć zbędnego chodzenia po urzędach.

Zgłoszenie robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, a także wnioski o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, o pozwolenie na rozbiórkę, o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, a także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. To wszystko już można załatwić za pośrednictwem rządowej aplikacji na portalu e-budownictwo.

Niezbędnym do złożenia takiego wniosku będzie profil zaufany. Po wypełnieniu wniosku należy podpisać wniosek podpisem zaufanym i przekazać wniosek do urzędu za pośrednictwem ePUAP.
[KN]